1-کارت 20 هزار تومانی    جهت شرکت در قرعه کشی سایت ساز اینتر هر ماه یکبار و بهرمندی از خدمات سایت های مبتدی (توضیحات مبتدی) و امتحان شانس خود .فقط مبلغ 20 هزار تومان بپردازید.

1-کارت 60 هزار تومانی    جهت شرکت در قرعه کشی سایت ساز اینتر هر ماه یکبار و بهرمندی از خدمات سایت های مبتدی (توضیحات پیشرفته) و امتحان شانس خود .فقط مبلغ 60 هزار تومان بپردازید.

1-کارت 100هزار تومانی    جهت شرکت در قرعه کشی سایت ساز اینتر هر ماه یکبار و بهرمندی از خدمات سایت های مبتدی (توضیحات حرفه ای) و امتحان شانس خود .فقط مبلغ 100 هزار تومان بپردازید.

 

لطفا جهت اطلاع از زمان قرعه کشی و اعلام نتیجه  عضو کانال تلگرامی ما شوید 

تذکر :لازم به ذکر است .حد نصاب قرعه کشی برای هر کدوم از طرح ها به غیر از 15 هر ماه .تعداد نفر هم محاسبه میشود و همچنین جهت اطلاع از تعداد ثبت نام های طرح های مختلف به کانال تلگرامی ما مراجعه نمایید.

لطفا پس از خرید و دریافت کد قرعه کشی .کد را به شماره    02144131944 ارسال نماید.